fbpx
Home
|
ทั่วไป

ไฟเขียวฉีดซิโนแวคผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป

Featured Image
“อนุทิน” เผย คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบฉีดวัคซีนซิโนแวคให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พร้อมออกอนุบัญญัติ ลดค่าปรับกรณีไม่สวมหน้ากากออกนอกเคหสถาน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางปฏิบัติการให้วัคซีนซิโนแวคในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีการวิจัยที่ประเทศจีนว่าการฉีดวัคซีนซิโนแวคในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีสุขภาพดี พบว่ามีความปลอดภัยและกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี โดยมอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินการด้านกฎหมายต่อไป

ไฟเขียวฉีดซิโนแวคผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือการออกกฎหมายลูก (อนุบัญญัติ) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 คือ ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบปรับกรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถาน ซึ่งจะปรับเกณฑ์การปรับโดยมีการพิจารณาอนุโลม ยกเว้นหรือลดค่าปรับตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชนจนเกินไป และประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพิ่มเติม ได้แก่ ข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ตามตำแหน่งที่กำหนด และข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ไฟเขียวฉีดซิโนแวคผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป

ส่วนความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนในประเทศไทยนั้น ได้ดำเนินการฉีดโควิด-19 ไปแล้วกว่า 1.6 ล้านโดส และในเดือนพฤษภาคมนี้ มีวัคซีนของซิโนแวคเข้ามาจำนวนมากรวม 3.5 ล้านโดส ทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังจัดหาเพิ่มให้ได้อย่างน้อย 100 ล้านโดส เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการให้วัคซีนโดยเร็วที่สุด มีเป้าหมายการให้วัคซีนแก่บุคคลที่อยู่ในประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 50 ล้านคน ภายในเดือนธันวาคม 2564

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube