fbpx
Home
|
ทั่วไป

จัดสนามสอบพิเศษ นร.-นศ. ป่วยโควิดสีเขียว

Featured Image
จัดสนามสอบพิเศษในเด็กนักเรียน-นักศึกษา ป่วยโควิดสีเขียว แยกจากเด็กปกติชัดเจน ด้านผู้คุมสอบต้องใส่ชุด PPE

 

วันนี้ (2 มี.ค. 65) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และ รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบสอบ TCAS65 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) เปิดเผยประเด็นสนามสอบเข้มมาตรการป้องกันโควิดขั้นสูงสุด มาตรการจัดสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่สอบ และการดำเนินการจัดสอบสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

 

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า สำหรับเดือนมีนาคม กลุ่มเด็กนักเรียนจะต้องสอบปลายภาค สอบเลื่อนระดับชั้น และสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในนักเรียนกลุ่มดังกล่าว จึงต้องมีการจัดมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามหลัก vuca ผู้สอบ ผู้จัดสอบ และบุคลากรทางการศึกษา ควรได้รับวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และปฏิบัติตามหลัก universal prevention คือการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือ สถานที่สอบต้องดำเนินการตามมาตรการ covid free setting ผู้สอบ ผู้จัดสอบ และบุคลากรทางการศึกษา จะต้องประเมินความเสี่ยงตนเอง และควรตรวจ atk เมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยงสูง

 

สำหรับมาตรการจัดสอบในผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้มีความเสี่ยงสูง จะจัดมาตรการให้แต่ละจังหวัดพิจารณาเปิดศูนย์สอบตามความเหมาะสมอย่างน้อย 1 แห่ง เป็นพื้นที่แยกกักชุมชน CI เพื่อจัดสอบมีระบบบริการอาหารตามหลักโภชนาการ แยกของใช้ เช่น จัดอาหารกล่อง ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน จัดบริการรถรับส่งสำหรับผู้ติดเชื้อ ในการเดินทางมาสอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ร่วมมือกับนิธิโรงพยาบาลราชวิถีจัดบริการรถแท็กซี่ฉุกเฉิน ส่วนจังหวัดอื่นๆคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาการจัดบริการรถรับส่งด้วย

 


สถานที่สอบได้ประสานหน่วยบริการสุขภาพสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน ในการคัดกรองและให้คำแนะนำด้านสาธารณสุข จัดให้มีพื้นที่แยกสำหรับจัดสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้ติดเชื้อให้มีระบบระบายอากาศที่ดี เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร และจัดระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโควิด-19

 

ผู้คุมสอบต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง และใช้เวลาในการคุมสอบในห้องให้น้อยที่สุด วางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม

 

ส่วนผู้เข้าสอบที่เป็นผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการ อาการน้อย หรือสัมผัสผู้เสี่ยงสูง ต้องตรวจสอบสถานที่สอบที่กำหนด และลงทะเบียนกับสถานที่สอบ ทั้งนี้ เมื่อทราบว่าตนเองติดเชื้อ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุยกัน เว้นระยะห่าง โดยการเดินทางไปสนามสอบควรใช้รถยนต์ส่วนตัว


รศ.ดร.ชาลี กล่าวว่า ในที่ประชุม ทปอ. ได้มีการประชุมการจัดสอบรูปแบบสนามพิเศษ ซึ่งแยกออกจากสนามสอบปกติมากที่สุด ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่เป็นโซนสอบแต่ละภูมิภาค โดยผู้เข้าสอบได้จะต้องเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการน้อย ไม่มีอาการ หรือผู้ป่วยสีเขียว สามารถลงทะเบียนได้ในระบบ mytcas.com หรือ student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม เป็นต้นไป โดยเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยให้กำหนดรายวิชาที่ประสงค์จะสอบ ดำเนินการเข้าร่วมกลุ่มไลน์โอเพ่นแชท เพื่อประสานติดต่อข้อมูลต่างๆกับสนามสอบพิเศษและผู้เข้าสอบ เมื่อถึงวันสอบขอให้ผู้เข้าสอบเดินทางไปยังสนามสอบพิเศษด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือจิตอาสาชุมชนพาผู้สอบเข้ามาสนามสอบพิเศษ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัว เตรียมอุปกรณ์เข้ามาสอบ รวมทั้งการแต่งกายให้เหมือนกับการสอบปกติ

ส่วนผู้คุมสอบ จะมีการให้ใส่ชุด PPE เข้าคุมสอบและลดการสัมผัสโดยใช้กล้องวงจรปิดในการคุมสอบแทน สำหรับโรงอาหารและห้องน้ำจะแยกออกจากห้องน้ำปกติชัดเจน โดยศูนย์สอบเป็นศูนย์ isolate สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ จะไม่มีผู้สอบทั่วไปอยู่ในศูนย์สอบพิเศษ

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube