fbpx
Home
|
ทั่วไป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งยกระดับผู้ประกอบการไทย

Featured Image
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมมนา Virtual Gallery for Digital Marketing ยกระดับผู้ประกอบการไทย 200 ราย เข้าถึงช่องทางนำเสนอผลิตภัณฑ์โอทอปผ่านดิจิทัล ติดอาวุธตลาดออนไลน์ ดันรายได้เพิ่ม

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้สามารถผ่านช่วงสถานการณ์โควิด19 อัดงบกว่า 16 ล้านบาท ปั้นผู้ประกอบการ ลุยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต การบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มศักยภาพการแข่งขันยกระดับ สู่สากล ผ่านกิจกรรมสัมมนา Virtual Gallery for Digital Marketing ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ 2565

 

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอทอป นับเป็นฐานราก ที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ผ่านมา กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ด้วยการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อป ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน และการสัมมนา Virtual Gallery for Digital Marketing เพื่อให้สามารถขยายตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แม้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการต้องเผชิญความยากลำบากจากวิกฤตเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเป็นตัวเร่งให้เกิด “ดิจิทัล ดิสรัปชั่น” เร็วขึ้น ทำให้เกิดช่องทางการจำหน่ายรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆสนับสนุนการต่อยอดให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โอท็อป และยังสร้างประสบการณ์การซื้อ-ขายสินค้าแบบไร้รอยต่อแก่ผู้บริโภคยุคใหม่ ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว นับเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

สำหรับการดำเนินงานของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในปี 2565 ภายใต้งบประมาณกว่า 16 ล้านบาท ได้ดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มฐานราก คือ ผู้ประกอบการโอทอปในกลุ่ม C ให้สามารถพัฒนาตัวเองและยกระดับการผลิตมาอยู่ในกลุ่มโอทอป ระดับ A หรือ B ผ่านการช่วยเหลือและการสนับสนุนของหน่วยงานภาคี และหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ เช่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้ง 11 แห่ง นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิต ได้มีการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม จับต้องได้ ชาวบ้านในชุมชนเข้าถึงได้ง่าย และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยได้น้อมนำแนว”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ส่วนเรื่องการตลาดเนื่องจากปัจจุบัน ทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การส่งเสริมแผนการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปมุ่งเป้าไปที่ การจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการฯ สามารถเพิ่มช่องทางการขาย ผ่านโซเชียลมีเดียได้ในทุกแพลตฟอร์ม และได้มีการจัดกิจกรรมเสมือนจริง DIProm Virtual Gallery และจัดสัมมนา Virtual Gallery for Digital Marketing เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ทักษะการใช้งานในระบบ DIProm Virtual Gallery และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้าง Content นำเสนอผลิตภัณฑ์เชื่อมโยง Digital Marketing และรับไปถ่ายทอดให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน คาดหวังที่จะให้ผู้ประกอบการฯ ทุกๆราย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยเฉพาะเรื่องของช่องทางการตลาดดิจิทัล เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในทุกๆสภาวะวิกฤติ ในปีงบประมาณ 2565 เป้าหมายในการพัฒนาโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 200 รายกระจายครอบคลุมพื้นที่ 60-70% ทั่วประเทศ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอท็อป สามารถอยู่รอดได้ถึง 70 % หรือประมาณ 140 ราย จากที่เขียนแผนธุรกิจไม่ได้ ก็เขียนได้ และประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง แกร่งขึ้น และ ที่สำคัญคือ มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 10-30 % คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท สามารถเข้ารับชม DIProm Virtual Gallery ได้ทาง https://dip.vrsmartgallery.com/

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube