fbpx
Home
|
ทั่วไป

สธ.ยันไฟเซอร์ไม่ได้ล่องหนแพทย์ฉีดเข็ม3แล้วกว่า8หมื่น

Featured Image
ผอ.กองควบคุมโรคฯ ยืนยันวัคซีนไฟเซอร์ไม่ได้ล่องหน แพทย์และด่านหน้าฉีดเข็ม 3 ไปแล้วกว่า 82,000 โดส เตรียมส่งไปให้เพิ่ม

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มจัดส่ง วัคซีนไฟเซอร์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม และเริ่มทยอยฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมเป็นต้นมา ทำให้ปัจจุบันข้อมูลณวันที่ 9 สิงหาคม มีแพทย์และบุคลากรด้านหน้าได้รับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์เข็มที่ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิแล้วจำนวน 82,993 โดส รวมมีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่3 สะสม 129,834 ราย

นายแพทย์เฉวตสรร ยืนยันว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ทุกรายตามเกณฑ์ ส่วนบุคลากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในรอบแรก ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลที่ตกหล่นหรือคาดเคลื่อน จึงขอให้แจ้งมาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งข้อมูลมายังกระทรวงสาธารณสุขและคลินิกเอกชนเพื่อแจ้งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดส่งวัคซีนต่อไป

ขณะเดียวกัน ในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ไปยังโรงพยาบาลจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมเข้มงวด 13 จังหวัด เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม7โรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และอีก 3 สัปดาห์เพื่อนัดฉีดเข็มที่ 2

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube