fbpx
Home
|
ทั่วไป

ปชช.เขตคลองสานเข้ารับการตรวจโควิด-19ต่อเนื่อง

Featured Image
ประชาชนเขตคลองสานเข้ารับการตรวจโควิด-19ต่อเนื่อง แจ้งผลผ่าน SMS ภายหลังวันที่ตรวจ 48 – 72 ชม.

บรรยากาศการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกของสำนักงานเขตคลองสาน ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่เดินทางมาเข้ารับการตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเฉพาะประชาชนที่มารับบัตรคิวล่วงหน้า 1 วัน ที่จากเดิมจะมีการแจกบัตรคิวลงทะเบียนหน้างาน แต่เกรงว่าจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

ทั้งนี้ ในส่วนของการตรวจนั้น หากผลตรวจเป็น “ลบ” จะมี sms แจ้งไป ตามเบอร์มือถือที่ให้ไว้ ภายหลังวันที่ตรวจ 48 – 72 ชม. และหากผลตรวจเป็น “บวก” สามารถติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ ซึ่งได้มีการเตรียมแผนแยกตัวผู้ป่วย และนำส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป หรือพิจารณาให้รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) และสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ เจ้าหน้าที่จะนำส่งรักษาตามอาการที่ศูนย์พักคอยฯ เขตคลองสานต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้น กระจายไปสู่ครอบครัว ชุมชนและสถานที่ทำงาน สำนักงานเขตฯ จึงจำเป็นต้องเร่งคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อและแยกกักตัวออกจากผู้ไม่ติดเชื้อให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อจากชุมชนที่มีการแพร่ระบาดมาก โดยใช้ Antigen Test Kit ให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube