fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ชัยภูมิประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว3แห่งป้องกันโควิด

Featured Image
จังหวัดชัยภูมิประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ 3 อุทยานฯ เสี่ยงโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ล่าสุดที่สั่งปิดอุทยานแห่งชาติ โดยทางจังหวัดได้มีประกาศเพิ่มเติมในส่วนของการปิดสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มีการประกาศปิดสถานที่ด้วยกันถึง 3 แห่ง ดังนี้ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่นี้มีการระบาดขยายวงกว้างในหลายพื้นที่อย่างวดเร็วและมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์หลังจากที่มีการเดินทางของบุคคลจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นจำนวนมากประกอบกับจังหวัดชัยภูมิ ได้มีคำสั่งมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่มาจากพื้นที่แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งได้ยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาด และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ อย่างเข้มงวด อุทยานแห่งชาติ จึงได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดในหลายจังหวัด ที่ผ่านมา พบว่ามีนักท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและท้องที่ใกล้เคียง เพื่อลดการเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติ และชุมชนใกล้เคียง จึงขอปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติ ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถติดต่อราชการได้ตามปกติ โดยผู้มาติดต่อราชการต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube