fbpx
Home
|
ภูมิภาค

สำรวจน้ำคาดปีนี้ฝนตกน้ำเต็มเขื่อนลำตะคอง

Featured Image
เลขาธิการ สทนช. สำรวจน้ำเขื่อนลำตะคอง คาดปีนี้ฝนตกน้ำเต็มเขื่อน พร้อมวางแผนป้องกันน้ำท่วมเมือง

ที่เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ล้น.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและเตรียมการก่อนเข้าช่วงฤดูฝนปี 2564 ว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้เร่งรัดติดตามสถานการณ์น้ำขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ปี2563/2564 ควบคู่ไปกับการเตรียมมาตรการรับมือในฤดูฝนปี 2564 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกร

โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการลงทุนก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ อาทิ ถนนมอเตอร์เวย์ ถนนวงแหวนเลี่ยงเมือง และรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน แต่กลับพบว่า จังหวัดนครราชสีมา มักประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำ โดยปีที่แล้งหนักสุดเมื่อปี 2562 -2563 ซึ่งหนักสุดในรอบ 50 ปี เมืองโคราชกลับมีแหล่งน้ำอยู่แหล่งเดียวเท่านั้น คือ เขื่อนลำตะคอง ซึ่งแผนระยะยาวมีโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคอง เพื่อผันน้ำจากลุ่มน้ำป่าสัก รองรับการใช้น้ำใน 18 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่า จะมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นเป็น 367 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งโครงการดังกล่าว นอกจากแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำลำตะคองได้แล้ว ยังช่วยลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักได้อีกด้วย

ทั้งนี้ มั่นใจว่าในช่วงแล้งปีนี้ เขื่อนลำตะคองสามารถบริหารจัดการน้ำได้เป็นไปตามแผน โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ำในเขื่อน 265 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 84% ของความจุเขื่อน ซึ่งถือว่าปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองปีนี้มีมาก ส่งผลให้ปีนี้ เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานมีการนำปรังเต็มพื้นที่จำนวน 80,000 ไร่ โดยคาดว่าในช่วงฤดูปีนี้ จะมีฝนตกและมีน้ำไหลลงเขื่อนลำตะคองจนปริมาณน้ำเต็มเขื่อนติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งกรมชลประทาน ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนรับมือฤดูฝนปีนี้ โดยมีแผนนำน้ำไปเก็บกักไว้ในพื้นที่แก้มลิง และลำน้ำธรรมชาติ เพื่อให้เขื่อนลำตะคองสามารถรองรับปริมาณน้ำลงเขื่อนในช่วงฝนตก

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube