fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ประกาศล็อกดาวน์ตลาดโรงเกลือ21วัน

Featured Image
สระแก้วผู้ป่วยยืนยัน 192 ราย ผู้ว่าฯออกคำสั่งล็อกดาวน์ตลาดโรงเกลือห้ามเข้าออก 21 วัน

นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วันนี้ (4 สิงหาคม 64) มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 192 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 114 ราย และจากจังหวัดอื่น 78 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล การตรวจเชิงรุกในชุมชน มาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน LQ และคนสระแก้วที่กลับมารักษาที่บ้าน ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 114 รายที่ อำเภออรัญประเทศ 93 ราย (เฉพาะชาวกัมพูชาตลาดโรงเกลือ 90 ราย) อำเภอตาพระยา 10 ราย อำเภอเมืองสระแก้ว 5 ราย อำเภอโคกสูง 4 ราย อำเภอวังน้ำเย็น 1 ราย อำเภอคลองหาด 1 ราย ทำให้การระบาดระลอกเมษายน (ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนถึง 3 สิงหาคม 2564) จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,467 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัดและติดเชื้อจากจังหวัดอื่น 3,542 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 925 ราย ผู้ต้องขังใหม่ 5 ราย รักษาหาย 2,876 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 1,896 ราย อาการหนักต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย เสียชีวิตสะสม 22 ราย

สำหรับข้อมูลผู้ป่วยยืนยันในวันนี้จำนวนผู้ป่วยลดลงกว่าเมื่อสองวันก่อน แต่ที่อำเภออรัญประเทศยังคงมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่สูงรวม 93 ราย ซึ่งเป็นผลการออกตรวจเชิงรุก Active case finding ส่วนใหญ่ยังคงชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือ 90 รายใน 5 ตลาด(ตลาดรัตนธรรม 44 ราย , ตลาดอินโดจีน 34 ราย , ตลาดเดชไทย 7 ราย ,ตลาดเบญจวรรณ 4 ราย ตลาด อบจ. 1 ราย) คนไทย 2 ราย และติดเชื้อจากพื้นที่อรัญประเทศ 1 ราย

ทั้งนี้จังหวัดสระแก้วได้ออกคำสั่งฉบับที่ 46 กำหนดให้บริเวณตลาดโรงเกลือและสถานที่โดยรอบเป็น “พื้นที่สถานการณ์เฉพาะ” ตามแนวทางการควบคุมโรค Bubble and Sealed เป็นระยะเวลา 21 วัน ห้ามผู้ใดเข้า–ออกในสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 อนุโลมให้ทำกิจกรรมต่างๆได้แต่เข้มงวด เช่น ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า เปิดได้จนถึงเวลา 20.00 น.เท่านั้น ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทุกรูปแบบ ในขณะที่ทางสาธารณสุขจะตั้งจุดคัดกรองโรคคล้ายกับ ARI CLINIC

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube