fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

รฟม.เข้มงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

Featured Image
รฟม. ตรวจสอบความปลอดภัยงานก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีเหลืองย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง บริเวณสถานีศรีลาซาล และสถานีศรีแบริ่ง บนถนนศรีนครินทร์

 

โดยได้ตรวจสอบการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งาน การยึดวัสดุอุปกรณ์ให้มีความมั่นคงแข็งแรงเรียบร้อย เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากลมพายุในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ ทั้งต่อบุคลากรของโครงการฯ และประชาชนผู้สัญจรบนถนนสาธารณะ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube