Home
|
เศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง ยันมีมาตรการครึ่งปีหลังหนุนเศรษฐกิจ

Featured Image
ปลัดกระทรวงการคลัง ยืนยันมีมาตรการครึ่งปีหลังหนุนเศรษฐกิจ ชี้เงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดแล้ว

 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ยังคงขยายตัวได้ ซึ่งดูได้จากยอดการจัดเก็บภาษีที่ภาวะการบริโภคในประเทศยังคงขยายตัวต่อเนื่องรวมไปถึงภาคการส่งออกที่เติบโตได้ดีเช่นกันจากภาวะค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้น

 

ด้านความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยยังมาจากภาวะค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยน และภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้ติดตามและดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะที่ประเด็นอัตราเงินเฟ้อมองว่าคงผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และจะกลับเข้าสู่ทิศทางที่ดีขึ้นในระยะข้างหน้า

 

อย่างไรก็ตามมาตรการดูแลเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะมีออกมาในช่วงครึ่งปีหลัง จะมีออกมาอย่างแน่นอนโดยเป็นมาตรการชุดใหญ่ โดยเบื้องต้นได้มีการหารือผ่านคณะอนุกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube