fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“สุชาติ” มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอาชีพแก่นักเรียน

Featured Image
“รมว.สุชาติ” มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส สร้างโอกาสเป็นเจ้าของกิจการ

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็นแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กได้

 

ล่าสุดมอบหมายให้นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์

 

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการดังกล่าวทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 1,520 คน

 

โดยฝึกอบรมอาชีพให้เด็กสามารถเข้าฝึกได้ เช่น สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างตัดผม เสริมสวย เป็นต้น ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563

 

สามารถทำให้เด็กมีทักษะอาชีพ จำนวนกว่า 460 คน มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจ้าของกิจการเอง มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวส่วนที่เหลือก็ช่วยงานในครอบครัว

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnew

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube