fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“พลังงาน-คลัง” ถกลดภาษีดีเซลหลังสิ้นสุด20พ.ค.

Featured Image
รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ เผย กระทรวงการคลัง-พลังงาน หารือลดภาษีดีเซล หลังสิ้นสุดมาตรการ 20 พ.ค.นี้ ชี้ โครงสร้างราคาน้ำมันปชช.ยังรับได้

 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 3 บาทที่จะครบกำหนดวันที่ 20 พ.ค. 2565 ว่า คณะอนุกรรมการพิจารณา ที่มีรองปลัดกระทรวงการคลัง ได้มีการทำงานร่วมกันเพื่อหาระดับความเหมาะสมว่าจะขยายระยะเวลาออกไปหรือไม่

 

โดยปัจุบัน โครงสร้างราคาน้ำมัน ทำให้ประชาชนได้ปรับตัว และทราบดีถึงความเดือดร้อน และยังอยู่ในวิสัยที่ประชาชนรับได้ พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานหามาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด้วย อีกทั้งราคาน้ำมันของไทย เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากนัก

 

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนั้น เชื่อว่ามีโอกาสที่จะมีการปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลลงอีก แต่ก็จะไปกระทบกลุ่มเกษตรกร ถือเป็นเรื่องที่ต้องสร้างสมดุล ซึ่งหากลดสัดส่วนลง การเสียภาษีก็จะต้องแพงขึ้นอีก ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงต้องบริหารจัดการเพื่อให้กระทบประชาชนน้อยที่สุด โดยมองการลดสัดส่วนเป็นทางเลือกที่ดี แต่ทั้งนี้จะต้องมีการหารือก่อน คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube