fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“จุรินทร์” มอบรางวัลผู้ชนะประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ฯ

Featured Image
“จุรินทร์” มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ เตรียมส่งลงแปลงนาใน 1 ปี ยันสานต่อแม้เปลี่ยนรัฐบาล

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ย้ำว่า ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี2563-2567 (ระยะ 5 ปี) ภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต”มีเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณภาพของโลก ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อตอบสนองการบริโภคข้าวของโลก ซึ่งมีเป้าหมายภายใน 5 ปี จะสร้างข้าวพันธุ์ใหม่ให้ได้อย่างน้อย 12 พันธุ์ ประกอบด้วย ข้าวหอมไทย 2 พันธุ์ ข้าวขาวพื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวขาวพื้นแข็ง 4 พันธุ์ และข้าวโภชนาการสูง 2 พันธุ์ ซึ่งล่าสุด ได้ข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มแล้ว 6 พันธุ์ เป็นข้าวหอมไทย 2 พันธุ์ข้าวขาวพื้นนุ่ม 2 พันธุ์ และข้าวขาวพื้นแข็ง 2 พันธุ์ พร้อมขึ้นทะเบียนและลงแปลงนาปลูกให้เกษตรกรได้ ภายใน 1 ปี ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาการแข่งขันด้านราคา ซึ่งไทยไม่สามารถสู้คู่แข่งได้ รวมถึงความหลากหลายของพันธุ์ข้าวในตลาดโลกเป็นตัวเลือกใหม่

โดยผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่1 ประเภทข้าวหอมไทย รางวัลชนะเลิศ ข้าวพันธุ์ “PTT13030” โดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี รางวัลชมเชย ข้าวพันธุ์ “BioH95-CNT” โดย ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ประเภทข้าวขาวพื้นนุ่ม รางวัลชนะเลิศ ข้าวพันธุ์ “RJ44” โดย บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด (มูลนิธิรวมใจพัฒนา) รางวัลชมเชย ข้าวพันธุ์ “CNT15171” โดย ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และ ประเภทข้าวขาวพื้นแข็งรางวัลชนะเลิศ ข้าวพันธุ์ “PLS16348” โดย ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รางวัลชมเชย ข้าวพันธุ์ “CNT07001” โดย ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่จะได้รับรางวัล 500,000 บาท

และเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแผนได้สั่งให้จัดตั้งวอร์รูม เพื่อติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ทูตพาณิชย์ รวบรวมข้อมูลตลาดข้าวเชิงลึก เพื่อใช้วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกทุกรูปแบบ และให้พาณิชย์จังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัด ผลักดันให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวพันธุ์ใหม่ให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่า แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่ยุทธศาสตร์ข้าวไทยจะยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อให้การพัฒนาพันธุ์ข้าวต่อได้อย่างเป็นรูปธรรมและทำให้การส่งออกข้าวของไทยสามารถสู้กับคู่แข่งได้ในอนาคต

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube