fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“สุชาติ”เตือนนายจ้างระวังอุบัติเหตุจากดินสไลด์

Featured Image
รมว.แรงงาน เตือนนายจ้าง ระวังอุบัติเหตุจากดินสไลด์ สั่งคุมเข้มให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีการดำเนินการก่อสร้างอาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ของประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากดินสไลด์พังทลาย ในงานขุด เจาะ ของการก่อสร้าง รวมถึงการทำงานในที่อับอากาศพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความห่วงใยต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานจากสถานการณ์ดังกล่าว

กระทรวงแรงงานจึงสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าไปดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของกิจการประเภทก่อสร้าง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายจ้างในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันโดยนายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 และหากมีสภาพการทำงานเป็นที่อับอากาศต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศพ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เพื่อมุ่งหวังให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือควบคุม กำกับดูแลอย่างจริงจัง พร้อมย้ำหากนายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งปรับทั้งจำ

ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่า กสร. ขานรับข้อสั่งการของท่านรมว. สุชาติ ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน ซึ่งกรมได้ขอให้นายจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพพื้นที่การปฏิบัติของลูกจ้างให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากผลกระทบของภัยธรรมชาติในช่วงนี้ พร้อมเน้นย้ำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

นอกจากนี้หากสภาพการทำงานเป็นที่อับอากาศต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับที่อับอากาศ ทั้งนี้กรณีที่ให้ลูกจ้างลงไปทำงานหากมีพฤติการณ์ที่อาจทำให้เกิดอันตรายนายจ้างต้องสั่งหยุดงานและให้ลูกจ้างออกจากบริเวณนั้นทันที หากนายจ้างและลูกจ้างมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน 02 448 9128-39 ต่อ 304-305

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube