fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“พาณิชย์”เร่งลดอุปสรรคเพิ่มขีดแข่งขันส่งออก

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ เร่ง เจรจาลดอุปสรรคต้นทุนการค้าการผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ส่งออก

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการสนับสนุนการส่งออกที่ชัดเจน โดยใช้หลักภาครัฐหนุนเอกชนนำ รัฐบาล จะไม่แย่งหน้าที่ในการเป็นผู้นำส่งออกกับภาคเอกชนแต่จะเป็นผู้สนับสนุนสร้างกฎเกณฑ์ลดอุปสรรคที่เป็นปัญหา ต่อการส่งออกและต้องเร่งแก้ไขให้ปัญหาลุล่วงโดยเร็วที่สุดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย ให้ได้มากที่สุด ซึ่งถือเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศในช่วงนี้ โดยเวลานี้กระทรวงพาณิชย์กำลังพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่เรือและการสร้างให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นฮับในการขนถ่ายสินค้าในภูมิภาค

ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีเรือขนาดใหญ่เข้าถ่ายลำในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มการนำเข้าตู้เปล่าเพื่อการขนถ่ายสินค้าให้กับภาคเอกชนได้ โดยจะต้องมีการแก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อไป ในขณะที่การนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์เวลานี้ถือว่าอยู่ในภาวะที่สมดุลระหว่างการนำเข้ากับการส่งออกแล้ว ถึงแม้ว่าบางช่วงจะมีปัญหาในเรื่องของการกระจายตู้บ้าง แต่ถือว่าปัญหาเริ่มลดลงจากการอนุญาตให้เรือขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าได้ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

การพิจารณาลดต้นทุนการผลิตสินค้าอาหารกระป๋องเพื่อการส่งออก เพราะมีการนำเข้าเหล็กในราคาสูงจากการเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ทำให้ต้นทุน แพงขึ้น โดยในส่วนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อผ่อนคลายมาตรการภาษีลงทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกอาหารกระป๋องลดลงได้ โดยสัดส่วนการส่งออกสินค้าอาหารกระป๋องของไทยเวลานี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 ของการส่งออกทั้งหมด จึงถือเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่จะต้องมีการพิจารณาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการผลิตเพื่อการส่งออกให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถแข่งขันได้

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube