fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

กสอ.ปลื้มฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย

Featured Image
กสอ. โชว์ผลสำเร็จ จัดแสดงสินค้าพร้อมส่งเสริมการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผ่านการรับรองฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยปี 2564 คาดสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งทอไทยไม่น้อยกว่า 20%

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กสอ. โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 เพื่อเร่งยกระดับผลิตภัณฑ์ สิ่งทอไทย ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยปัจจุบันตลาดหลักเรายังเป็นสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสินค้าสิ่งทอไทยมีคุณภาพแม้ราคาจะสูงกว่าจีน และอินเดียก็ตาม

ไม่เพียงเท่านี้ ยังได้รับความร่วมมือในฐานะพันธมิตรในการพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอ กับประเทศไต้หวันอีกด้วย ทำให้ทางกรมจึงเร่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผ่านหลักเกณฑ์ด้านต่างๆ จนได้รับตราสัญลักษณ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) หรือ ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าอย่างมีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ ทางกรมยังเร่งพัฒนาและสร้างแบรนด์ไทยต่อเนื่อง มุ่งเน้นการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าจากทั่วโลก พร้อมกันนี้ยังได้จัดทำเว็บไซต์ www.thailandtextilestag.com สร้างระบบลงทะเบียนขอเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag ผ่านออนไลน์ พร้อม เร่งสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ ตลาดในประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลาดต่างประเทศ นำไปสู่การฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอภายในประเทศไทยทั้งระบบให้ขับเคลื่อนและแข่งขันได้

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag ทั้งสิ้น 78 กิจการ 150 ผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ไม่น้อยกว่า 20% ในปี 2564

หากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 0 2367 8279, 0 2367 8260 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube