fbpx
Home
|
อาชญากรรม

รองปลัดกทม.ตรวจCIประปาแม้นศรีรับผู้ป่วยโควิด-19

Featured Image
รองปลัดฯชวินทร์ ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI) ประปาแม้นศรี รองรับผู้ป่วยโควิด-19

 

 

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) ประปาแม้นศรีเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมี นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักอนามัยสำนักการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

 

 

กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ในประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้น โดยยกระดับความเข้มข้นของมาตรการต่างๆ รวมถึงเตรียมความพร้อมของศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) โดยเตรียมเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI) ประปาแม้นศรี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพิ่มเติม ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง แบ่งเป็น ชาย 50 เตียง หญิง 50 เตียง ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตรวจสอบความพร้อมของระบบ CCTV ไฟฟ้า ประปา ระบบติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย การจัดเก็บขยะติดเชื้อ พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ ห้องพักผู้ป่วย ห้องน้ำ จัดเตรียมเครื่องนอน และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

 

 

รวมทั้งประสานทีมแพทย์จากโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข บริหารจัดการผู้ป่วย ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและจัดแบ่งพื้นที่ให้มีความเหมาะสมตามหลักสุขอนามัย สามารถเปิดรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube