กพท.ห้ามเครื่องบินเข้าไทยถึง18เม.ย.

กพท.ออกประกาศ ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว(ฉบับที่2) ตั้งแต่ วันที่ 7 เม.ย. - 18 เม.ย.นี้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นไป

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศเพิ่มเติมในเรื่องการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสCOVID 19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงมีคำสั่ง ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2563 – 18 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23:59 น. แต่ไม่รวมถึงอากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉินอากาศยานที่ขอลงทางเทคนิคโดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง /อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากCOVID 19 และอากาศยานขนส่งสินค้า เป็นต้น โดยประกาศดังกล่าว มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ข่าวน่าสนใจ

Close