สงครามการค้าทรุดฉุดเชื่อมั่นอุตธ.ค.62แตะ91.7

สอท. เผย ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม เดือน ธ.ค.62 ลดลงแตะระดับ 91.7 จาก 92.3 จากพิษสงครามการค้า ค่าบาท จี้รัฐเร่งแก้ภัยแล้ง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าผลการสำรวจ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 91.7 ปรับตัวลดลงจากระดับ 92.3 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรงทำให้กระทบต่อผลผลิตและรายได้ของภาคเกษตร ส่งผลต่อความกังวลต่อกำลังซื้อภายในประเทศ สะท้อนจากคำสั่งซื้อและยอดขายของสินค้าที่ลดลงทั้งจากสินค้าคงทนและไม่คงทน

ทั้งนี้ สอท.ต้องการให้ภาครัฐหามาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วนลดผลกระทบบรรเทาความเดือดร้อนและให้ภาครัฐปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ จากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,207 รายจำนวน 45 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศในเดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 70.1 ยังคงกังวลปัญหาสภาวะเศรษฐกิจโลก, ร้อยละ 61.2 กังวลอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 43.2 กังวลการเมืองภายในประเทศ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ ราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 39.6 และ 20.6 ตามลำดับ

สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 100.1 โดยลดลงจากระดับ 101.3 ในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากผู้ประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอนรวมทั้งการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนประกอบการโดยเฉพาะ SMEs นอกจากนี้ ปัญหาความขัดแย้งและความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น กระทบต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการและการส่งสินค้าไปยังตะวันออกกลาง ซึ่งผู้ประกอบการต้องวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

ข่าวน่าสนใจ

Close