“สมคิด”แนะรบ.ใหม่ดันศก.ดิจิทัล

รองนายกฯ "สมคิด"แนะทุกรัฐบาลเร่งดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมกลุ่ม Startup

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงาน GSB Smart SMEs Smart Startup ว่า หลังจากการเลือกตั้งไม่ว่าภาครัฐจะเป็นรัฐบาลไหน จะต้องเร่งขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ ให้เร็วที่สุดโดยเริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างทางโทรคมนาคม 5G ที่จะต้องเกิดขึ้นให้ได้ภายใน 2 ปีนี้ จึงจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ยากจน เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน มีบริษัทขนาดใหญ่ที่แข็งแรงอยู่เพียงไม่กี่แห่ง

อีกทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่น้อย ที่เหลือเป็น SME ขนาดย่อมที่ไม่แข็งแรง จนไม่สามารถท้าชิงตลาดกับผู้ประกอบการที่ครองตลาดมาก่อนอยู่แล้ว ซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจรูปแบบนี้ไม่มีทางเลยที่จะทำให้ประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ GDP จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เป็นการสะท้อนถึงการเติบโตที่แท้จริง

ทั้งนี้ประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันยังทำง่ายกว่าในยุคอดีตที่จะต้องอาศัยแหล่งเงินทุนจากภาคสถาบันการเงินเท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการยังสามารถใช้การระดมทุนจากผู้ที่สนใจในไอเดียธุรกิจเข้ามาร่วมลงทุน สามารถสร้างธุรกิจบนโลกอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพได้ดีขึ้น

รวมทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐอย่างธนาคารออมสิน ที่ไม่ใช่มีวัตถุประสงค์เพียงแค่การออมเงินเท่านั้น แต่จะต้องนำเงินกลับไปสู่ประชาชนด้วยผ่านการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการทำธุรกิจ เป็นการสร้างโอกาสการเติบโตให้กับนักลงทุนหน้าใหม่ๆ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close