กองทุนFTAหนุนชาวาวีสำเร็จดันราคาพุ่ง

กรมการค้าต่างประเทศ เผย กองทุน FTA หนุนชาวาวีสำเร็จ ดันราคาพุ่ง ส่งออกเจาะตลาดจีน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามผลโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ของกองทุน FTA ที่ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชมผู้ผลิตชาวาวี ที่ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่ากลุ่มดังกล่าว มีการเติบโตมาโดยตลอด และสามารถส่งออกชาอินทรีย์ไปจำหน่ายที่ประเทศจีนได้ และยังได้รับความนิยม เป็นที่ต้องการของตลาดจีนเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนที่กรมฯ จะเข้ามาช่วยเหลือด้วยเงินกองทุน FTA ราคาชาอบแห้งอยู่ในระดับต่ำมาก ไม่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ โดยราคาชาอบแห้งในขณะนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 30 – 40 บาท แต่หลังจากที่กองทุน FTA ได้เข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือ ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้จากการปลูกและจำหน่ายชาเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปัจจุบันราคาจำหน่ายชาอบแห้งเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ยังสามารถขยายธุรกิจสร้างโรงอบใบชาด้วยเครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยเครื่องจักรสำหรับอบใบชาดังกล่าวแต่ละเครื่องมีมูลค่าถึง 2 – 3 ล้านบาท และที่สำคัญชุมชนยังมีรายได้จากการจำหน่ายชาและการส่งออกชาปีละเป็นร้อยล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความช่วยเหลือจากกองทุน FTA สามารถช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ข่าวน่าสนใจ

Close