fbpx
Home
|
คลิปข่าวทั่วไป

ไทยร่วมใจฉีดเข็มสองแอสตรารอจัดสรรเพิ่ม

ในวันนี้ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามโครงการ“ไทยร่วมใจฯ” ยังคงเปิดให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้เป็นคิวการรับวัคซีนของประชาชน ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ในวันที่ 24 มิถุนายน ให้มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้ จะเป็นวันสุดท้าย ที่จะให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับประชาชนที่ได้วัคซีนเข็มที่1 ในช่วงวันที่ 25 มิถุนายน

 

โดยที่ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลลาดพร้าวบรรยากาศในวันนี้ ประชาชนค่อนข้างบางตา เนื่องจากมียอดประชาชนที่มีสิทธิ์เข้ารับวัคซีนในวันนี้ประมาณ 900 คน ซึ่งแต่ละคนก็ได้ทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าในขณะที่พื้นที่ของศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลลาดพร้าว ที่เปิดให้บริการประชาชนบริเวณลานจอดรถและภายในฮอลล์ ชั้น 3 มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางสามารถจัดระเบียบประชาชนเว้นระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ ก็ยังคงต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เช็ครายชื่อก่อนผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิ และเข้าสู่ กระบวนการของการซักประวัติ วัดความดันวัดชีพจรตามระเบียบก่อนเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 และใช้เวลาพักคอยอีก 30 นาที

 

และสำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ -1 กันยายน 2564 เป้าหมาย 7.6 ล้านคน มีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวนกว่า 7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 91.69 รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จำนวน 1.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 24.53

 

โดยกลุ่มเป้าหมายที่รับวัคซีน ประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ รับวัคซีนครบแล้ว กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รับวัคซีนเข็ม 1 แล้ว ร้อยละ 97.40 และเข็ม 2 ร้อยละ 11.86 กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค รับวัคซีนเข็ม 1 แล้ว ร้อยละ 77.60 และเข็ม 2 ร้อยละ 11.98 กลุ่มเจ้าหน้าที่บุคลากรด่านหน้า รับวัคซีนเข็มครบแล้ว กลุ่มประชาชนทั่วไป รับวัคซีนเข็ม 1 แล้ว ร้อยละ 92.04 และเข็ม 2 ร้อยละ 25.59 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ รับวัคซีนเข็ม 1 แล้ว ร้อยละ 29.75 และเข็ม 2 ร้อยละ 1.52

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube