fbpx
Home
|
คลิปข่าวทั่วไป

“กระจายสินค้าเกษตรบน วิกฤตโควิด”

“กระจายสินค้าเกษตรบน วิกฤตโควิด”

สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-19 มีผลกระทบกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาคการบริโภค การท่องเที่ยว รวมไปถึงภาคการเกษตร โดยเฉพาะประเด็นการกระจายสินค้าจากเกษตรกรส่งถึงมือผู้บริโภค ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น ไข่ไก่ ผลไม้ รวมไปถึงสินค้าอื่นๆ ต่างได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์คุมเข้มพื้นที่ 29 จังหวัด จนทำให้ระบบขนส่งนั้นสะดุดและไม่ต่อเนื่องจนเห็นในบางครั้งมีสินค้าขาดตลาดเป็นระยะ

ซึ่งทำให้เกิดความกังวลกับภาคประชาชนต่อสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดการออกมาจับจ่ายกักตุนสินค้า จากเหตุความกังวลในอนาคตอาจจะไม่สามารถหาซื้อสินค้าที่ต้องการได้ในยามฉุกเฉินจำเป็น แม้ที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์จะออกมายืนยัน ว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ให้สินค้าขาดตลาดอยากแน่นอนภายใต้การควบคุมดูแลโดย รองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พี่ดำเนินนโยบายดูแลควบคู่ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรในการขับเคลื่อนการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงทั้งประเทศ และการดูแลราคากลไกตลาดไม่ให้สินค้าแพงจนเกินไปหรือตกต่ำเลยฝากฝังเกษตรกร แต่ข่าวราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น และรายได้ที่ลดลงของเกษตรกรยังมีให้เห็นในช่วงที่ผ่านมา จนเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถนิ่งนอนใจได้

ล่าสุดด้านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมายืนยันย้ำความมั่นใจให้กับประชาชนและเกษตรกรว่า เรื่องของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะนี้ยังคงเร่งการระบาย และการกระจายสินค้าเกษตรช่วงภาวะโควิด-19 แพร่ระบาด เพื่อลดผลกระทบให้กับเกษตรกรและผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้า โดยที่ผ่านมาถือว่าดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องจากการร่วมมือทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม และบริษัทไปรษณีย์ไทย จนทำให้การขนส่งสินค้าเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องในช่วงการควบคุมเข้ม ในมาตรการทางสาธารณสุข บนพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม

อย่างไรก็ตามขณะที่ภาคการส่งออกสินค้าเกษตรในช่วงครึ่งปีหลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมองว่ามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องหรืออาจขยายตัวได้ร้อยละ 7.3 ในครึ่งปีหลังได้ เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีการเปิดประเทศและเปิดรับการอุปโภคบริโภคมากขึ้น

ถือเป็นการเน้นย้ำ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและภาคการเกษตร ว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลยกับเรื่องดังกล่าว ท่ามกลาง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 และสถานการณ์การเมืองที่เข้มข้นมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จากนี้คงต้องติดตามว่าการแก้ไขกลไก และปัญหาดังกล่าวจะรวดเร็วและกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วหรือใหม่

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube