fbpx
Home
|

ครม

News Round Up เกาะสถานการณ์ 20.30 น.
"ธนกร" เผย ครม.เห็นชอบมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ “ศักยภาพสูง” พำนักระยะยาว ในไทยคาดหนุนการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมูลค่า 1 ล้านล้านบาท
News Round Up เกาะสถานการณ์ 19.30 น.
"จรุงวิทย์" เลขาธิการกกต. ห่วงสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ชี้หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติ มีโทษจำคุก 1-10 ปี ย้ำไม่เลื่อนวันเลือกตั้ง
ข่าว ครม.เห็นชอบมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ “ศักยภาพสูง”
ครม.เห็นชอบมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ “ศักยภาพสูง” พำนักระยะยาว ในไทย คาดหนุนการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมูลค่า 1 ล้านล้านบาท
News Round Up เกาะสถานการณ์ 18.30 น.
จังหวัดเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษา 40 แห่ง เปิดเรียนแบบ On Site ได้แล้ว ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่เข้มข้น