วัดหาดใหญ่งดบิณฑบาตรกักตัวพระเณรทั้งวัด

วัดในอ.หาดใหญ่กักตัวพระเณร65รูป งดออกบิณฑบาตรหลังมีพระอาคันตุกะ10 รูปจากมาเลเซียมาพักโดยไม่แจ้งพระปกครอง

วันนี้(27มี.ค.)ที่วัดมหัตตมังคลาราม หรือวัดหาดใหญ่ใน ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล5 ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ไปตรวจร่างกายประจำวันของพระอาคันตุกะจำนวน 10 รูปซึ่งเป็นพระไทยทั้งเดินทางกลับมาจากประเทศมาเซียและมาพักอยู่ที่หอพักพรอาคันตุกะของวัดหาดใหญ่ตั้งแต่วันที่18 มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างกักตัว14 วันไปจนถึงวันที่31 มีนาคมซึ่งพบว่าพระอาคันตุกะทั้ง10 รูป ยังปกติดไม่มีอาการที่เข้าข่ายป่วยด้วยโควิด19 แต่อย่างใด

ในขณะที่ทางวัดมหัตตมังคลาราม ได้กักตัวพระเณรทั้ง65 รูปของวัด ให้อยู่ภายในวัดงดออกบิณฑบาตรชั่วคราวไปจนถึงวันที่30 มีนาคม และให้ตรวจร่างกายทุกวันว่ามีอาการป่วยหรือไม่ และให้แยกจากพระอาคันตุกะทั้ง10 รูปอย่างเด็ดขาดแม้ว่าจะยังไม่มีอาการป่วยโควิด19 ก็ตาม

พระครูปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่เขต1 และหัวหน้าพระวินยาธิการ จ.สงขลา เปิดเผยว่าพระอาคันตุกะทั้ง10 มาพักโดยไม่ได้แจ้งพระปกครองและเพิ่งมาทราบเมื่อวานนี้ จึงได้สั่งห้ามไม่ให้พระอาคันตุกะทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาพักอาศัยอยู่ที่วัดมหัตตมังคลารามชั่วคราว ยกเว้น10 รูปที่มาพักอยู่ก่อนแล้ว และงดพระออกบิณฑบาตรโดยให้ญาติโยมนำอาหารสดอาหารแห้งมาถวายแทน เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติจึงจำเป็นต้องกักตัวพระทั้งวัดให้อยู่เฉพาะในบริเวณวัดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close