ประท้วงปราจีนยุตินายจ้างยอมจ่ายโบนัส1.5เท่า

การชุมนุมประท้วงบริษัทไทยพาฝัน จ.ปราจีนฯ ยุติ นายจ้างยอมจ่าย โบนัส 1.5 แบบมีเงื่อนไข ปีต่อไปจ่ายล่วงหน้า 15 วัน

ความคืบหน้าจากกรณีพนักงานบริษัทไทยพาฝันเกือบ 600 คน ชุมนุมเรียกร้องขอเพิ่มเงินโบนัสจากฝ่ายบริษัทฯ ตามที่นำเสนอก่อนนี้นั้น นายสุระ ว่องไพบูลย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า กรณีลูกจ้างบริษัท ไทย พาฝัน ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีลูกจ้างจำนวน 664 คน ประกอบกิจการ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและสิ่งทอ พักงาน เนื่องจากไม่พอใจโบนัสประจำปี 2561

ล่าสุด มีการเจรจาร่วมกันระหว่างฝ่ายนายจ้างโดยนายจิโร ฮาราซาวา และฝ่ายลูกจ้างทั้งหมด ณ โรงอาหารของบริษัท ซึ่งสามารถตกลงกันได้โดยผลการเจรจามีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ จ่ายโบนัส 1.5 เท่า โดยแบ่งจ่าย 2 ครั้ง ดังนี้ สำหรับพนักงานรายเดือน จ่าย 0.7 เท่า ในวันที่ 25/12/61 และ 0.8 เท่า ในวันที่ 10/01/62 สำหรับพนักงานรายวัน จ่าย 1.0 เท่า ในวันที่ 25/12/61 และ 0.5 เท่า ในวันที่ 10/01/62 บริษัทฯ จะแจ้งการประกาศโบนัสปีต่อไป ก่อนล่วงหน้า 15 วัน ลูกจ้างพอใจสลายการชุมนุม

ข่าวน่าสนใจ

Close