กกต.ยกคำร้องกรณีจัดเลี้ยงในเขตลต.7สงขลา

กกต. แจงคำวินิจฉัย ยกคำร้อง กรณีมีการจัดเลี้ยงในเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสงขลา "ศิริโชค" ตั้งข้อสงสัยถึงคำวินิจฉัย

นายศิริโชค โสภา อดีตสสสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งคำวินิจฉัย มาถึงตนเองในฐานะผู้ร้อง กรณีมีการจัดเลี้ยงในเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสงขลาของผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นความผิด จัดเลี้ยงเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 73 วรรค 1(4) โดย ยกคำร้องในเรื่องดังกล่าว เพราะเห็นว่าไม่ได้เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ. ศ. 2561 มาตรา 73 วรรค 1(4)

อย่างไรก็ตาม ตนเองมีข้อสงสัยใน 3 ประเด็นคือ
1.โดยปกติแล้ว กฎหมายเลือกตั้งส.ส.จะมีผลบังคับใช้ เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. กรณีนี้ แม้กกต. จะอ้างว่า ยังไม่ได้มีการเปิดรับสมัครแต่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม การจัดเลี้ยงเกิดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม เท่ากับ กกต.กำลังสร้างบรรทัดฐานว่า การกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. จะเริ่มนับ 1 ในวันรับสมัครเลือกตั้ง ไม่ใช่ วันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ใช่หรือไม่

2.จากการไต่สวน ของ กกต. ระบุชัดเจนว่า มีการจัดทำอาหาร ให้กับผู้ เข้าร่วมพิธี เปิดป้ายศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทย แต่ที่ชี้ว่าไม่ผิด เป็นเพราะผู้เข้าร่วมพิธีคือญาติของผู้ถูกร้อง จึงมีคำถามว่าญาติผู้ถูกร้อง ไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อย่างนั้นใช่หรือไม่ และเหตุใดจึงมีข้อยกเว้นในการจัดเลี้ยงให้กับญาติว่าสามารถทำได้

3.กกต.ให้เหตุผลในการยกคำร้องว่าไม่ปรากฏว่าผู้ถูกร้องพูดจูงใจผู้ร่วมพิธีเพื่อจะให้เลือกผู้ถูกร้อง แต่ในกฎหมายเลือกตั้งส.ส. มาตรา 73 ระบุชัดว่าห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ โดยวงเล็บ 4 กำหนดเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงผู้ใด จะเห็นได้ว่ากฎหมายระบุเรื่องของวิธีการคือห้ามไม่ให้จัดเลี้ยงแต่จากคำวินิจฉัยนี้ กกต. กำลังวางมาตรฐานว่าจัดเลี้ยงได้ถ้าไม่พูดจูงใจ

ทั้งนี้ ตนเองคิดว่า กกต.ควรมีคำตอบ ในเรื่องนี้เพราะคำวินิจฉัยของ กกต.จะถูกใช้เป็นบรรทัดฐานในกรณีอื่นๆ หากข้อสงสัยของตนเองเป็นจริง เท่ากับในอนาคต ผู้สมัคร สามารถจัดเลี้ยง ญาติได้โดยไม่มีความผิด สามารถจัดเลี้ยงใครก็ได้ถ้าไม่พูดจูงใจ และการจัดเลี้ยงก่อนวันรับสมัคร ไม่ถือเป็นความผิดใช่หรือไม่

ข่าวน่าสนใจ

Close