32ผู้สมัครส.ส.ไม่ยื่นแจงค่าใช้จ่ายหาเสียง

กกต.สรุปยื่นบัญชีใช้จ่ายเลือกตั้ง ทั้งบัญชีรายชื่อ-แบ่งเขต พบ74 พรรค ส่งครบ ขณะ ผู้สมัคร ส.ส. มี 32 คน ไม่ยื่น

ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ออกประกาศเรื่องการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของผู้สมัครและหัวหน้าพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 67 กำหนดให้ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แต่ละคน และหัวหน้าพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
ซึ่งครบกำหนดภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งมีการรายงานว่า ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีพรรคการเมือง 74 พรรค ยื่นครบทั้ง 74 พรรค ในขณะที่ ส.ส.แบบเขตเลือกตั้ง มีผู้สมัคร 10,608 คน มีผู้มายื่นภายในกำหนดเวลา 10,576 คน ไม่มายื่น 32 คน

อย่างไรก็ตาม หากผู้สมัคร ส.ส. แต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมือง ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และจะส่งให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close