fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรถึงปธน.อาเซอร์ไบจาน

Featured Image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์น อำนวยพร ถึงประธานาธิบดีสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐ อาเซอร์ไบจาน

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ อาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายอิลฮัม อาลีเยฟ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

กรุงบากู

ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจาน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube