fbpx
Home
|
ข่าว

มติรัฐสภา 494 ต่อ 40 เสียง ไฟเขียว พรบ.ตำรวจ

Featured Image
มติรัฐสภาเสียงข้างมาก 494 เสียง ไฟเขียว พรบ.ตำรวจ พร้อมเห็นชอบข้อสังเกตุ กมธ. ก่อนส่งร่างให้ ครม.

 

 

 

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา วาระพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ได้พิจารณาในวาระสองแล้วเสร็จและได้ลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ โดยมติเสียงข้างมาก 494 เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 40 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง

 

พร้อมกับเห็นชอบกับข้อสังเกตุของกมธ. ก่อนที่จะส่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 

ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ… ถือเป็นกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปประเทศฉบับแรกที่รัฐสภาเห็นชอบโดยใช้การประชุมต่อเนื่องยาวนานที่สุด ถึง 7 ครั้ง ขณะเดียวกันยังเป็นร่างกฎหหมายที่ใช้เวลาพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯ นานถึง 1 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่ที่รัฐสภา ลงมติรับหลักการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

 

ทั้งนี้พบว่า กมธ.ที่ทำหน้าที่พิจารณาในวาระสองนั้น ต้องออกจากตำแหน่งไปถึง 2 คน ได้แก่ นายสิระ เจนจาคะ อดีต ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ และนายวิเชียร ชวลิต อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นอกจากนี้ พบว่านายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่ทำหน้าที่ประธานกมธ. ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะต้องคดีทุจริต

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube