fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯ เปิดงานวันสตรีสากลปี 2565

Featured Image
นายกฯ เปิดงานวันสตรีสากลปี 2565 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

 

 

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 โดยมีรูปแบบการจัดงานในลักษณะ Hybrid Conference  ซึ่งเป็นการผสมผสานการจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมงานทั้งภายในห้องประชุม และผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบ Online ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 จำนวน 58 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างกับสตรีทำงานคนอื่น ๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตน รู้จักพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงประเทศชาติ

 

 

โดยนายกรัฐมนตรี? แสดงความห่วงใยในการใช้สื่อโซเชียล เน้นย้ำถึงการใช้สื่อโซเชียลอย่างมีภูมิต้านทาน ใช้หลักคิด พิจารณา ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องสตรีไทยและพี่น้องผู้ต้องขังหญิงโดยขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนรู้ มุ่งมั่นฝึกฝนทักษะอาชีพที่เป็นประโยชน์และตั้งปณิธานในการทำความดีเพื่อนำความรู้ที่สะสมไว้มาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป และเชื่อมั่นว่าพลังของสตรีจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้สังคมสงบสุข และปลอดภัย

 

 

ภายหลังพิธีมอบรางวัลฯ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภายใต้การกำกับดูแลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานจากกลุ่มสตรีต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มสตรีบ้านสันทองหลวง อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย ผลิตภัณฑ์งานจักสานจากกระจูด จังหวัดอ่างทอง ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากใบเตยหนามจังหวัดศรีสะเกษ ผลิตภัณฑ์งานจักสานจากผักตบชวา จังหวัดอ่างทอง กระเป๋าสานกระจูดเพนท์จากจังหวัดสงขลา และผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามจากจังหวัดขอนแก่น

 

 

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบผลิตภัณฑ์จากร้านโกดังชาบู ซึ่งเป็นร้านค้าที่ประสบปัญหาและกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เข้าไปดูแลฟื้นฟูกิจการ ให้ความรู้ด้านการตลาด และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายด้วย

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube