fbpx
Home
|
ข่าว

อว. เปิดตัวโครงการ TED Market Scaling Up

Featured Image
TED Fund เปิดตัวโครงการ TED Market Scaling Up มุ่งสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการให้ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ สูงสุด 2 ล้านบาท คาดสร้างมูลค่าเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมกว่า 140 ล้านบาท

 

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Market scaling up ปี 2565” ณ ห้อง CHADRA 1 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

 

ภายในงานแถลงข่าว ได้มีการจัดโชว์นิทรรศการผลงานผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จภายใต้การสนับสนุนโดย TED Fund และเสวนา เรื่อง “การรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน TED Market Scaling Up ปี 2565” โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่รางวัล แก่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทย โดยการสนับสนุนโครงการจาก TED Fund

ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนฯ เผยว่า โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มโครงการ TED Market Scaling Up กองทุนฯ ดำเนินการขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก TED Fund หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการพัฒนาต้นแบบสินค้าและบริการนวัตกรรม ให้สามารถขยายตลาดและธุรกิจได้ทั้งในและต่างประเทศ

 

ซึ่ง TED Fund จะให้การสนับสนุนทุนสำหรับผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว และต้องการขยายตลาดทั้งในหรือต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี

 

โดย TED Fund จะให้การสนับสนุนทุนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ารวมโครงการ ทั้งนี้ วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ตั้งเป้าสนับสนุนจำนวน 10 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 20 ล้านบาท คาดว่า โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market scaling up) ปี 2565 จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ ในลักษณะโครงการนวัตกรรมที่สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ (Commercialization) ได้สำเร็จ โดยจะสามารถสร้างมูลค่ารวมผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ากว่า 140 ล้านบาท

 

ด้าน นายเอกธัช ภัทระโภคพัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ กองทุนฯ เผยว่า ผู้ประกอบการที่จะขอรับการสนับสนุนทุนโครงการ TED Market Scaling Up ปี 2565 ได้นั้น ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยโดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตหรือให้บริการที่ออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว

โดยผู้ประกอบการและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนต้องเคยได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภาครัฐทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจนวัตกรรม และมีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้การสนับสนุนทุน

 

อย่างไรก็ตาม โครงการ TED Market scaling up 2565 ภายใต้การดำเนินงานของ TED Fund จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญ ที่ช่วยส่งเสริมการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่ธุรกิจของผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ซึ่งนำไปสู่การยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้สามารถเป็นหนึ่งในประเทศด้านนวัตกรรมชั้นนำของโลกได้”

สำหรับโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Market scaling up ปี 2565 จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 18 เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.tedfunding.com ทั้งนี้หากมีผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล [email protected] หรือโทร 02 333 3700 ต่อ 4072-4075

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube