fbpx
Home
|
ข่าว

“นิด้าโพล” ครั้งที่8 “ชัชชาติ” ยังนำโด่งผู้ว่าฯของคนกรุง

Featured Image
“นิด้าโพล”ครั้งที่ 8 “ชัชชาติ”ยังนำโด่ง คนกรุงอยากให้เป็นผู้ว่าฯคนใหม่ และมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น 1,318 หน่วยตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ซึ่งจากการสำรวจครั้งที่ 8 นี้ บุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯกทม.

ร้อยละ 34.37 ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ร้อยละ 17.07 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

ร้อยละ 11.68 ยังไม่ตัดสินใจ

ร้อยละ 6.37 ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกล

ร้อยละ 6.15 ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

ร้อยละ 5.54น.ส.รสนา โตสิตระกูล

ร้อยละ 4.86 ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ร้อยละ 3.03 ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

ร้อยละ 2.88 ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

ร้อยละ 2.66 ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ

ร้อยละ 2.20 จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

 

ทั้งนี้ เมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ ครั้งที่ 7 เมื่อ 1 เดือนก่อน พบว่า ผู้ที่ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ, ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล, น.ส.รสนา โตสิตระกูล,ผู้สมัครจากพรรคกล้า มีสัดส่วนลดลง ขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์,พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย, ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์,โหวตโน (Vote NO),ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube