fbpx
Home
|
ข่าว

โฆษก เผย “นายกฯ” เน้นดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่

Featured Image
โฆษกรัฐบาล เผย “นายกฯ” เน้นดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาชุมชนและประเทศไปสู่อนาคต ชื่นชม “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่รวมไปถึงการดึงพลังของเยาวชน คนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้นำนโยบายของนายกรัฐมนตรี จัดทำ “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” หรือ U2T โดยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากร พัฒนาพื้นที่ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน ระยะแรกได้เน้นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้กับนักศึกษาและประชาชน 60,000 คนที่ อว.จ้างงาน ให้กับพื้นที่ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ

 

โดยล่าสุด อว. ได้ประกาศผลการประกวดชิงแชมป์ U2T National Hackathon 2021 ระดับประเทศ ในการระดมแนวคิดไอเดียเพื่อนำมาพัฒนาชุมชน 5 ทีมที่ชนะเลิศได้แชมป์ U2T National Hackathon 2021 ถือเป็นโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศหรือ U2T เป็นการใช้มหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 80 แห่งที่อยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ทำหน้าที่เป็น System Integrator ในระดับตำบล โดยนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ ทำงาประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล นำไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

 

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีย้ำให้มีการดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่อง เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Area Based University) ในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ด้วย

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube