fbpx
Home
|
ข่าว

ปชป.นัดส.ส.ประชุมสรุปความพร้อมรับมือศึกซักฟอก

Featured Image
ปชป. นัด ส.ส. ประชุมสรุปความพร้อมรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ “องอาจ” มั่นใจ รมว. เฉลิมชัยชี้แจงได้

 

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านว่า ตนได้นัดประชุม ส.ส. ของพรรคในวันอังคารที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 08.30 น. ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเริ่มในเวลา 09.30 น. เพื่อสรุปการเตรียมความพร้อมของพรรคอีกครั้งก่อนที่การอภิปรายจะเริ่มขึ้น

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการพรรคฯ ที่ถูกอภิปราย? ซึ่งเมื่อดูเนื้อหาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว ไม่น่ามีอะไรมาก ยืนยันว่า สามารถตอบชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้เพราะยึดหลักการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก มีเป้าหมายให้ประชาชนได้ประโยชน์ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงมั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆ มาทำให้ ส.ส. ในสภา และประชาชนที่ติดตามการประชุมสภาเข้าใจได้อย่างชัดเจน และเชื่อมั่นว่าจะได้รับความไว้วางใจจาก ส.ส. เสียงข้างมากในสภา หลังจากได้ฟังคำชี้แจงต่างๆ แล้ว

การอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ถือเป็นภารกิจที่สำคัญในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการถ่วงดุลในระบบรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย

ส่วนผลการลงมติว่าใครจะได้รับความไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจด้วยคะแนนเสียงเท่าไหร่นั้น ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพราะโดยทั่วไปของการลงมติไม่ไว้วางใจจากการอภิปรายที่ผ่านมาในอดีต เสียงไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านมักได้เสียงไม่พอเอาชนะเสียงของฝ่ายรัฐบาล แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า ฝ่ายค้านทำงานสมศักดิ์ศรี มีข้อมูลเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นตามข้อกล่าวหาหรือไม่ และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะสามารถชี้แจงแสดงเหตุผลหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้อย่างมีน้ำหนักน่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งถือเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube