fbpx
Home
|
ข่าว

เร่งระบายน้ำลุ่มน้ำปากพนังรับมวลน้ำระลอกใหม่

Featured Image

นี่คือภาพมุมสูงบริเวณประตูระบายน้ำบางไทร ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำสูงสุด และติดเครื่องผลักดันน้ำพร้อมทั้งเครื่องสูบน้ำ แล้วเดินเครื่องเร่งระบายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ออกไปยังแม่น้ำปากพนัง หลังจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเริ่มคลี่คลายทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้น โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ติดตามและเร่งรัดการระบายน้ำ โดยกรมชลประทานได้ใช้เครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำติดตั้งตามจุดระบายน้ำสำคัญรวมถึง 71 ตัว นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้เร่งระบายน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะน้ำที่กระจายอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ขณะนี้น้ำในพื้นที่เต็มทั้งหมดหากมีน้ำก้อนใหม่เข้ามานั้นได้แจ้งเตือนทุกท้องที่ให้เตรียมตัว การเร่งระบายน้ำเพื่อเร่งพร่องน้ำให้มีพื้นที่รับน้ำเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนของสถานการณ์นั้นสิ่งที่กังวลคือความสูญเสียจากการจมน้ำช่วงที่ผ่านมาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการสูญเสียถึง 21 ราย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระวังและไม่ประมาท ส่วนบรรยากาศในลุ่มน้ำปากพนังชั้นใน เช่นตำบลเกาะทวด ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง ยังมีพื้นที่น้ำท่วมบ้านเรืองเป็นวงกว้างแต่ที่กำลังสร้างปัญหาคือภาวะน้ำเน่าเสียที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อาศัยของประชาชนและพื้นที่ทมางการเกษตร โดยสาเหตุนั้นคือการเน่าเสียของวัชพืชเป็นหลัก โดยมีรายงานของการเจ็บป่วยของประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคผิวหนังอย่างต่อเนื่อง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube