fbpx
Home
|
ต่างประเทศ

“เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก” เผยโซลูชันพลังงานสีเขียวในงานประชุม COP28 ผลักดันการพัฒนายั่งยืนทั่วโลก

Featured Image

บริษัท เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก (Shanghai Electric) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดไชน่าคอร์เนอร์ (China Corner) ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 (COP28) ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อนำเสนออารยธรรมทางนิเวศวิทยาและแนวปฏิบัติเพื่อสร้างจีนที่สวยงาม พร้อมกับเปิดตัวโซลูชันพลังงานสะอาด

ด้านฉิว หมิงหัว รองผู้จัดการทั่วไปบริษัทวิศวกรรมโรงไฟฟ้าเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก เผยว่า ในช่วงเวลาที่สำคัญต่อการกำกับดูแลสภาพภูมิอากาศโลกเช่นนี้ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก จะเดินหน้าส่งมอบโซลูชันนวัตกรรมสีเขียวให้แก่บริษัทพลังงานและองค์กรอุตสาหกรรมมากขึ้น เราจะยังคงส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับพันธมิตรของเรา เพื่อแบ่งปันอนาคตสีเขียวที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้ดำเนินการและมีส่วนร่วมในการก่อสร้างโครงการสำคัญหลายโครงการ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังงานสะอาดของดูไบ ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดให้ได้ 75% ของความต้องการทั้งหมดภายในปี 2593

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ยึดมั่นในพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลผ่านการส่งเสริมกลยุทธ์การพัฒนา 4+2+X โดยเน้นไปที่ภาคส่วนเกิดใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวโซลูชันอุตสาหกรรมอัจฉริยะที่มีความสำคัญอีกหลายตัว ได้แก่ โซลูชันพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบจ่ายไฟแบบบูรณาการ รวมถึงผู้ช่วยอัจฉริยะด้านการจัดการคาร์บอนจากพลังงาน ซึ่งเป็นเสาหลักภายใต้พันธกิจด้าน ESG ของบริษัท

ทั้งนี้ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก พร้อมเดินหน้าพัฒนาอุปกรณ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยคาร์บอนต่ำ และคุณภาพสูงต่อไป พร้อมกับดำเนินโครงการพลังงานระดับโลกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้พันธมิตรทั่วโลกจำนวนมากขึ้นหันมาดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการกำกับดูแลสภาพภูมิอากาศโลก และร่วมกันสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อทุกคน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube