fbpx
Home
|
ข่าว

รบ.ลุยแก้ปัญหายาเสพติด จชต.คาดปีหน้าขยายผลครบ

Featured Image
รัฐบาลลุยแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้ ทหาร-ผู้นำศาสนา-ชุมชนร่วมมือกัน คาดปีหน้าขยายผลครบทุกตำบล

 

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามการดำเนินงานในการแก้ปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มาโดยตลอด

 

และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะทำให้การแก้ปัญหาสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4 รายงานว่า นับตั้งแต่ปี 2563 กองทัพภาค4 ได้เริ่มดำเนินโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

 

โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment CBTx) มีตำบลมะนะยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นตำบลต้นแบบ ซึ่งขณะนี้สามารถขยายผล มีตำบลเข้าร่วมโครงการและดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม รวม 38 ตำบลนำร่อง

 

ซึ่งในปีหน้าจะทำการขยายผลให้ครบ290 ตำบลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา

 

เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีสภาพแวดล้อมและบริบทที่ต่างจากพื้นที่อื่น การใช้แนวทาง CBTx จึงต้องปรับให้สอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับของคนในชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการ

 

ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน กล่าวคือ

 

1. ค้นหาเชิงรุก: โดยการใช้กำลังในการลาดตระเวนพื้นที่มั่วสุมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดบนเส้นทางสายหลัก-สายรอง หรือผู้ปกครองนำบุตรหลานมารายงานตัวกับผู้นำชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ

2. คัดแยกและคัดกรองเชิงรุก: ทำการแยกผู้เสพและผู้ติดยาเพื่อเข้ารับการบำบัดที่ถูกต้อง ณ ศูนย์ที่ได้จัดไว้

3. ส่งเข้าบำบัด: เยาวชนที่ไม่สามารถเลิกด้วยตนเองได้ จะถูกส่งเข้ารับการบำบัดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยสี่เดือน

4. ติดตามผล บ่มเพาะนิสัยใหม่: เยาวชนที่รับการบำบัดในชุมชน จะต้องปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาทุกวันในระยะเวลา 60 วันโดยมีคณะกรรมการโครงการฯ เป็นผู้ทำหน้าที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด

5. สร้างอาชีพ: เมื่อได้รับการบำบัดและผ่านการอบรมให้มีนิสัยที่ดี เป็นคนมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว เยาวชนก็จะได้รับการฝึกอบรมมีวิชาชีพเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในเรื่องรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวด้วย

 

 

“นายกรัฐมนตรี พอใจกับกับการขับเคลื่อนโครงการฯอย่างมาก เพราะปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พบมากขึ้น เป็นปัญหาที่นำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัว ปากท้อง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งการริเริ่มโครงการนี้โดยแม่ทัพภาค4

 

และการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเครื่องยืนยันถึงความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายความมั่นคง ข้าราชการในตำบล ผู้นำศาสนา และผู้ปกครอง ซึ่งรัฐบาลจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้มีโครงการนี้ครบ 290 ตำบล ในจังหวัดชายแดนใต้

 

นำไปสู่การลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม และเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นพลังของชุมชนต่อไป”

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube