fbpx
Home
|
ทั่วไป

นักโทษติดโควิดเพิ่ม1,230รายตายอีก1ราย

Featured Image
นักโทษติดโควิด เพิ่ม 1,230 ราย ตายอีก 1 ขณะราชทัณฑ์ เริ่มฉีดวัคซีนเรือนจำกลางสมุทรปราการก่อนกระจายไปทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.) มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,230 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย โดยภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและ

ทัณฑสถาน ปัจจุบันมีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 123 แห่ง และยังสามารถควบคุมจำนวนของเรือนจำ/ทัณฑสถานที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อให้คงที่อยู่ที่ 13 แห่ง ซึ่งมีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเริ่มได้รับการรักษาจนหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการ SWAB เพื่อตรวจหาเชื้อซ้ำในกลุ่มผู้ต้องขังจากสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดเดิม เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว อันจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยหนักให้น้อยลง รวมถึงการตรวจพบเชื้อในกลุ่มผู้ต้องขังเข้าใหม่ที่มาจากภายนอก ซึ่งได้ดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น และแยกผู้ติดเชื้อให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อเข้าสู่เรือนจำ ภายใต้การดำเนินการตามกรอบนโยบายหลักในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด คือ การระวังอย่าให้เชื้อเข้าสู่เรือนจำ การรักษาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วและทั่วถึงเพื่อไม่ให้มีการเสียชีวิต และการตรวจเชื้อและปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวด อย่าให้มีการนำเชื้อออกสู่ภายนอก

นายอายุตม์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการฉีดวัคซีนในผู้ต้องขัง ในวันนี้ได้เริ่มฉีดที่เรือนจำกลางสมุทรปราการ ภายหลังจากที่ได้รับวัคซีนจากกรมควบคุมโรค รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางบ่อ ในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่าย และอาสาสมัครพยาบาล รวม 40 คน ในการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังทั้งหมด 6,515 คน ซึ่งจะดำเนินการฉีดระหว่างวันที่ 3 – 6 มิถุนายน 2564 รวม 4 วัน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 1,800 คน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ และลดการเจ็บป่วยรุนแรง หรือการเสียชีวิตของผู้ต้องขังลง ก่อนจะเริ่มกระจายการฉีดวัคซีนไปยังเรือนจำสีขาว ที่เป็นเรือนจำปลอดเชื้อ จนกระทั่งครอบคลุมในทุกเรือนจำ/ทัณฑสถาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้

สำหรับกรณีผู้ต้องขังที่เสียชีวิต 1 รายในวันนี้ เป็นผู้ต้องขังชาย อายุ 84 ปี จากเรือนจำกลางคลองเปรม ได้ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยเป็นผู้ป่วยในกลุ่มเปราะบาง คือมีโรคประจำตัวเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว และเป็นผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งแพทย์ได้ให้ยาและรักษาตามอาการอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากเป็นผู้ป่วยสูงอายุและมีโรคประจำตัว อาการจึงทรุดลง และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

ราชทัณฑ์ เผย นักโทษติดโควิด เพิ่ม 1,230 ราย ตายอีก 1 ราย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube