fbpx
Home
|
ทั่วไป

กทม.เตือนสถานบริการ เปิดนั่งดื่มเกินเวลา สั่งปิดได้ทันที

Featured Image
กทม. รุดตรวจสถานบริการที่ปรับเป็นร้านอาหาร พร้อมเตือน หากละเมิดเปิดนั่งดื่มเกินเวลาสั่งปิดได้ทันที

 

วันนี้ (16 ม.ค.) เวลา 19.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะได้ตรวจเยี่ยมสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ที่ปรับรูปแบบสถานที่เพื่อให้บริการในลักษณะร้านจำหน่ายอาหาร ที่โรงเหล้าแห่งหนึ่งเขตวังทองหลาง

 

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 49) ข้อ 2 อนุญาตให้สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA+ หรือตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus : TSC 2+) ที่มีความประสงค์จะปรับรูปแบบของสถานที่ดังกล่าวเพื่อการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้ขออนุญาตต่อสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และการจัดการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนด

 

นายขจิต กล่าวว่า สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการที่เปลี่ยนแปลงเป็นร้านอาหารที่สามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 65) จากการสำรวจสถานบริการทั้งหมด 819 แห่ง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเป็นร้านอาหาร 413 แห่ง มี SHA+ 198 แห่ง ไม่มี SHA+ 215 แห่ง ดำเนินการตามมาตรการ THAI STOP COVID 2Plus จำนวน 304 แห่ง ส่วนอีก 109 แห่ง อยู่ระหว่างแนะนำให้ทำการประเมิน

 

ปลัดกทม. ยังกล่าวว่า หากสถานประกอบการฯ ละเมิดหรือกระทำผิด จะมีการปรับ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 จำนวน 6,000 บาท ครั้งที่ 2 ปรับจำนวน 12,000 บาท และครั้งที่ 3 จำนวน 20,000 บาท หากมีการละเมิดอีกทางเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการสั่งปิดร้านได้ทันที

พร้อมกันนี้ ปลัดกทม. ยังได้เน้นย้ำด้วยว่าให้ทุกสถานประกอบการฯ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งเข้มงวดมาตรการกวดขันตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยต้องมี SHA + หรือ TSC 2+ เท่านั้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ และเน้นย้ำความร่วมมือของผู้ประกอบการฯ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและให้ปฏิบัติตามมาตรกาทรุดมาตรการอย่างเคร่งครัด

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube