fbpx
Home
|
ทั่วไป

ประชุมวิถีใหม่ ล่องแพ แลกวาง ดูลิง ชมหิ่งห้อย หนองใหญ่ ชุมพร

Featured Image

ประชุมวิถีใหม่ ล่องแพ แลกวาง ดูลิง ชมหิ่งห้อย หนองใหญ่ ชุมพร ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

เมื่อวันที่23กันยายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดประชุมปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัดประจำปี 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลในพื้นที่ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ โครงการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ล่องแพวิสาหกิจชุมชนหมู่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัด ชุมพร

โดยได้รับเกียรติจาก นายเกษม สมัยแก้ว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมโดยมี นายภิทูณ พลชนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ให้การต้อนรับ

โครงการก่อสร้างศาลาเพื่อชมกวางและทิวทัศน์สะพานแขวนทางเดินธรรมชาติ ขอแนะนำที่เที่ยวมิติใหม่ ใกล้เมืองชุมพร พบบรรยากาศของการล่องแพชมกวางนับ 100 ตัว สัมผัสธรรมชาติบริเวณโครงการหนองใหญ่ ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร แพ 1 ลำ สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 50 คน ค่าบริการสอบถาม ผู้ใหญ่ น้อง 099-3564582 ใช้เวลาล่องแพประมาณ 3-4 ชั่วโมง ส่วนอาหารที่นักท่องเที่ยวต้องการรับประทานบนแพก็ต้องตกลงกันล่วงหน้าต่างหาก

นายภิทูณ พลชนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “กิจการล่องแพเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ 12 ต.บางลึก เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน ใช้งบประมาณจากเงินของชาวบ้านโดยไม่ใช้งบของราชการเลย ส่วน อ.เมืองชุมพร จะคอยให้คำปรึกษาเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน ด้วยการนำทรัพยากรการท่องเที่ยวตามธรรมชาติในท้องถิ่นมาเป็นจุดขาย ผู้ที่ล่องแพจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ชมความงามของหนองน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1 พันไร่ ซึ่งเป็นจุดรวบรวมน้ำจากพื้นที่ต่างๆ ได้เห็นสะพานไม้เคี่ยมที่ยาวที่สุดในเมืองไทย มีเกาะชมนกชมไม้กลางน้ำ แต่ผู้ล่องแพจะต้องมากันอย่างเงียบๆ ไม่ส่งเสียงรบกวนสัตว์ที่อาศัยอยู่บนฝั่ง ซึ่งหากมีผลตอบรับจากนักท่องเที่ยว ในอนาคตก็อาจจะมีตลาดน้ำให้ชาวบ้านนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วย

ส่วนช่วงเวลาเหมาะต่อการล่องแพคือเวลา 15.00-18.00 น.ที่เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบาย มีสัตว์พวกกวางและลิงจะออกหากินให้นักท่องเที่ยวได้เห็น และในบริเวณโครงการจะห้ามทำการประมงที่ผิดกฎหมายเด็ดขาด

สำหรับผู้ที่สนใจต้องติดต่อจองแพล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ใหญ่ น้อง 099-3564582 ”

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube