fbpx
Home
|
ทั่วไป

ศบค.พบตลาดพื้นที่กทม.ไม่ผ่านมาตรฐาน90แห่ง

Featured Image
ศบค. พบ ตลาดพื้นที่ กทม. ไม่ผ่านมาตรฐาน 90 แห่ง ขณะ ศปก.ศบค. หารือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน เข้มพื้นที่สีเลือดหมู 4 จังหวัดงดใช้พื้นที่โรงเรียน

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เผยว่าที่ประชุมระบุว่าพื้นที่การแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานครขณะนี้มี 70 คลัสเตอร์ ซึ่งในวันนี้ไม่พบคลัสเตอร์ใหม่ โดยชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, ตลาดบุญเรือง เขตประเวศ, ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน, แคมป์ก่อสร้าง เขตวัฒนา และแคมป์บริษัทแสงฟ้าเขตบางพลัด มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและไม่มีการพบรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่

ขณะที่แผนการตรวจตลาด 486 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 24 พ.ค.-9 มิ.ย. มีการลงพื้นที่ตรวจไปทั้งสิ้น 379 ตลาด ซึ่งบางตลาดมีการตรวจซ้ำ 2 รอบ ซึ่งมี 90 แห่งไม่ผ่านมาตรฐาน โดยข้อบกพร่องที่เห็นเยอะที่สุด คือ ไม่มีการเว้นระยะห่าง ไม่มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่มีไทยชนะ และเรื่องความสะอาดไม่ผ่าน

ทั้งนี้แพทย์หญิงอภิสมัย ระบุว่า ที่ประชุม ศปก.ศบค. หารือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 14 มิ.ย.นี้ จะมีการพิจารณาพื้นที่จากสี โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ สีเลือดหมูที่มี 4 จังหวัด ยังไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่โรงเรียนในการเรียนการสอน ให้เรียนผ่านทางโทรทัศน์หรือทางอุปกรณ์ที่โรงเรียนจะเสริมให้ ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง 17 จังหวัด สามารถมีการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้ ทั้งเรียนผ่านระบบออนไลน์และเรียนการสอนในพื้นที่โรงเรียน หากมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เพียงพอ ซึ่งหากไม่มั่นใจในการเปิดการเรียนการสอนขอให้นำเสนอแผนไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณา ส่วนพื้นที่ กทม. จะมีการเพิ่มการเรียนการสอนแบบ on School Line ซึ่งมีการให้ดาวน์โหลดเอกสารทำการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ส่วนบุคลากรหรือครูที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดให้สำรวจตัวเองว่ามีความเสี่ยง หรือมีอาการหรือไม่ หากไม่แน่ใจให้กักตัวเอง 14 วัน เพื่อความแน่ใจ ซึ่งขณะนี้มีการระดมฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรด้านการศึกษากว่าร้อยละ 60 แล้ว

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube