Home
|
ภูมิภาค

อุตรดิตถ์เข้มงดเผาถึง30เม.ย.นี้ฝ่าฝืนลงโทษหนัก

Featured Image

 

 

 

อุตรดิตถ์เข้มงดเผาเด็ดขาดทุกกรณีถึง30 เมษายน นี้ ฝ่าฝืนจะมีความผิดและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ออกประกาศเรื่อง การงดเว้นการเผาเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปตั้ง แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 รวมระยะเวลา 90 วัน หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ห้ามเผาเด็ดขาดทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง นอกจากนี้ ยังเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube