fbpx
Home
|
ภูมิภาค

โคราชหนาวต่อเนื่องเร่งมอบผ้าห่มผู้สูงอายุ

Featured Image
โคราชอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องหลายหน่วยงานเร่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

 

 

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอลำทะเมนชัย พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. หมู่ที่ 2 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 40 ราย ภายในหมู่บ้านเพื่อใช้บรรเทาอากาศที่หนาวเย็น ที่ บ้านอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

ทั้งนี้เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยทำให้มีอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว โดยมีอากาศที่เย็นลงพร้อมกับมีลมแรงจึงทำให้ในระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2566 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะอำเภอลำทะเมนชัยนั้นมีอุณหภูมิอยู่ที่ 18-20 องศา

 

 

 

สำหรับอำเภอลำทะเมนชัย ถือว่า เป็นอำเภอที่อยู่ติดกับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่ราบสูง ทำให้ในฤดูหนาวอากาศเริ่มหนาวเย็นก่อนพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัด นครราชสีมา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอ่อนแอ และมีภูมิต้านทานน้อย เจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้นหลายส่วนจึงได้ช่วยกันหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาว มามอบให้กับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช่จ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube