fbpx
Home
|
ภูมิภาค

นับถอยหลัง14วันชิงเก้าอี้นายกพลูตาหลวง

Featured Image
นับถอยหลัง 14 วัน ชิงเก้าอี้นายกพลูตาหลวง เป้ อมตะ เดินหน้าขอคะแนนเสียงชูนโยบายขอคะแนนเสียง และรับฟังปัญหาต่างๆ ชาวบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี นายอมตะ ใคร่ครวญ หรือเป้ ผู้ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง เบอร์ 2 หัวหน้ากลุ่มไปด้วยกัน ไปได้ไกล พลูตาหลวง , อดีตเลขานุการ นายก อบต.พลูตาหลวง , ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ ได้นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ลุยเดินเคาะประตูบ้านทุกหลัง เพื่อขอคะแนนเสียง และรับฟังปัญหาต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อนำไปรวบรวมเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งชี้แจงถึงนโยบายกลุ่มไปด้วยกัน ไปได้ไกล พลูตาหลวง และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์

โดยกลุ่มไปด้วยกัน ไปได้ไกล พลูตาหลวง มีผู้ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง เบอร์ 2 คือ นายอมตะ ใคร่ครวญ หรือเป้ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ , อดีตเลขานุการ นายก อบต.พลูตาหลวง สำหรับผู้สมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง กลุ่มไปด้วยกัน ไปได้ไกล พลูตาหลวง หมู่ 1 เบอร์ 3 และ หมู่ 2-8 เบอร์ 2 พร้อมชูนโยบาย กลุ่มไปด้วยกัน ไปได้ไกล พลูตาหลวง ผู้นำรุ่นใหม่ คิดได้ทำเป็น เน้นประชาชนมีส่วนร่วม ต้องดีกว่าเก่า ที่จะดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน พลูตาหลวง สู่ความเป็นเลิศ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ,ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจชุมชน เตรียมความพร้อม ให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ,ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภค ,ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ,ด้านการบริหารและจัดการองค์กร

นับถอยหลังอีก 14 วัน ในการออกหาเสียง เพื่อขอคะแนนเสียง จากพี่น้องประชาชน ซึ่งจะได้ทราบผลว่าใครจะได้เข้ามาทำงานพัฒนาตำบลพลูตาหลวง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ฯ และ นายก อบต. พลูตาหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube