fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

โครงการเราชนะใช้จ่ายสะพัด 202,173 ล้านบาท

Featured Image
กระทรวงการคลัง เผย ยอดเราชนะ ประชาชน แตะ 32.8 ล้านคน ใช้จ่ายแล้ว 202,173 ล้านบาท ร้านค้าร่วม 1.3 ล้านกิจการ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ เราชนะ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564

ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน มีการใช้จ่าย 73,446 ล้านบาท ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 16.8 ล้านคน
ใช้จ่าย114,098 ล้านบาท และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน2.3 ล้านคน ใช้จ่าย 14,609 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้
รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว

รวมทั้งสิ้น จำนวน 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ กว่า 202,173 ล้านบาท โดยมีประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

 

เราชนะ--2

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube