fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พาณิชย์เผยใช้สิทธิ FTA 64 พุ่ง 31.4%

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ เผยใช้สิทธิ FTA 64 พุ่ง 31.4% มูลค่ามากสุดในรอบ 6 ปี GSP โต 28.14% สหรัฐยังขยายตัวถุงมือยางขายดี

 

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ในปี 2564 ว่า มีมูลค่ารวมกว่า 76,312 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นห่วงละค่าที่สูงสุดในรอบ 6 ปี ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.40 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ สูงถึงร้อยละ 78.17 และตลาดที่มีการใช้สิทธิ FTA สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาเซียน จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และ อินเดีย

ในขณะที่การใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ GSP ทั้ง 4 ระบบที่ไทยได้รับสิทธิพิเศษอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนตด์ กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช และนอร์เวย์ ปี 2564 มีมูลค่ากว่า 3,612 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.14 และมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 61.94 โดยไทยยังคงใช้สิทธิฯ ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงร้อยละ 31.65 โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญครองอันดับ 1 ต่อเนื่องตลอดปี 2564 คือ ถุงมือยาง รองลงมาเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการต่ออายุโครงการ GSP ของสหรัฐฯ ที่สิ้นสุดโครงการฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขณะนี้ทางรัฐสภาสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่ออายุโครงการฯ โดยคาดว่าจะได้รับการผ่านความเห็นชอบในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ ในการต่ออายุโครงการ GSP ครั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่า สหรัฐฯ จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการพิจารณาประเทศที่จะได้รับสิทธิ GSP ให้สะท้อนกับประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ความสำคัญ อาทิ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube