fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

อาหารกระป๋องแบกต้นทุนสูง

Featured Image
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเผยอาหารกระป๋องแบกต้นทุนสูงลดการผลิต พร้อมปรับโปรโมชั่นแทนการขึ้นราคา

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าปริมาณการผลิตสินค้าอาหารสำเร็จรูปในช่วงนี้มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงบ้างในบางโรงงาน เช่น ในโรงงานสับปะรดกระป๋องมีการผลิตลดลงบางส่วน เพราะขาดแคลนแรงงาน ทำให้ไม่กล้ารับคำสั่งซื้อ ถึงแม้จะมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโรงงานผักผลไม้ การผลิตลดลง เนื่องจากการมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ต้องลดกำลังการผลิตเพื่อทำมาตรการ Bubble and seal รวมถึงโรงงานปลากระป๋องมีปริมาณผลิตลดลงเนื่องจากมาตรการป้องกันโควิด-19 เช่นกัน

โดยสินค้าที่ผลิตขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผักดองกระป๋อง กะทิ ปลากระป๋อง มีแผนที่จะปรับราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไหว โดยเฉพาะต้นทุนเหล็กผลิตกระป๋อง ส่วนรายที่ไม่สามารถขอปรับราคาได้เนื่องจากติดสัญญาลูกค้านั้น บางบริษัทใช้วิธีปรับโปรโมชั่นลดกิจกรรม ลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ในโรงงานเพื่อมาเฉลี่ยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแทน

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube