ทย.เร่งพัฒนาสนามบิน4หัวเมืองภูมิภาค

กรมท่าอากาศยาน เล็งพัฒนาสนามบินหัวเมืองหลัก 4 ภูมิภาค รองรับท่องเที่ยวเส้นทางเศรษฐกิจ

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวในงาน Airports For All : กรมท่าอากาศยาน มุ่งมั่น ก้าวไกล เพื่อไทยทุกคน” เพื่อนำเสนอแผนการพัฒนาระยะ 20 ปีของท่าอากาศยาน 28 แห่งและท่าอากาศยานเบตงว่า กรมท่าอากาศยานมีแผนจะพัฒนาภาคใต้โดยจะใช้สนามบินชุมพร สนามบินสุราษฎร์ธานี สนามบินระนอง สนามบินกระบี่และสนามบินตรัง เพื่อรองรับการดึงดูดนักท่องเที่ยว BIMSTEC ที่จะบินเข้ามาจากเส้นทางมหาสุมทรอินเดียและทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งตะวันตก (ไทยแลนด์ริเวียร่า) ในส่วนการพัฒนาภาคเหนีอนั้นจะพัฒนาสนามบินลำปาง สนามบินแพร่ สนามบินน่านและสนามบินแม่ฮ่องสอนเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง CLMV เพื่อเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีชีวิตล้านนา โดยใช้สนามบินลำปางเป็นฮับเชื่อมการเดินทางสปป.ลาว-คุนหมิง ใช้สนามบินตากเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศสนับสนุนเส้นทางการค้าแนวระเบียงภาคตะวันออก-ภาคตะวันตก

อย่างไรก็ตาม ด้านภาคอีสานนั้นจะใช้ 4 สนามบินหลักได้แก่อุบลราชธานี นครพนม สกลนครและเลย เป็นเกทเวย์ประตูการค้าCLMB เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) นครพนมและมุกดาหาร โดยใช้สนามบินบุรีรัมย์เป็นฮับท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ข่าวน่าสนใจ

Close