fbpx
Home
|

ร่วมด้วยช่วยกัน

กิจกรรมเพื่อสังคม กระทรวงแรงงานจัดโครงการ DSD จิตอาสาเพื่อสังคม
รมว.สุชาติ จัดโครงการ DSD จิตอาสาเพื่อสังคม สร้างสุขาลอยน้ำ บรรเทาทุกข์อุทกภัยทั่วไทย ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ร่วมด้วยช่วยกัน เดือดร้อน! กุญแจรถตกท่อ โทร.1677 ร่วมด้วยช่วยกัน ประสานอาสาเข้าช่วยเหลือ
ประชาชนทำกุญแจตกท่อระบายน้ำ ปากซอยประชาอุทิศ 91/1 โทร.1677 ร่วมด้วยช่วยกัน ประสานอาสาร่วมด้วยเข้าให้การช่วยเหลือเรียบร้อย
กิจกรรมเพื่อสังคม ภารกิจแจกถุงยังชีพ และล้างพื้นโดยรอบวัด อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภารกิจแจกถุงยังชีพ และล้างพื้นโดยรอบ บริเวณวัดโบสถ์พัทธ […]